Felszabaditas a penztargepbol

Minden adófizető, aki köteles nyilvántartani az áru értékesítését és a pénztárgép segítségével nyújt segítséget, tökéletesen tisztában van a jelenlegi helyzettel, hogy hány részletes feltételt kell tenni a szóban forgó eszközök működéséhez. A pénztárgép időszakos műszaki felülvizsgálatának alapvető követelménye az egyik ilyen követelmény. Mit jelent azonban, hogy mikor kell ezt megtenni? Mi a kapcsolat az adópénztár és a műszaki felülvizsgálat között? Erről

kankusta duoKankusta Duo - Hatékony megoldás azoknak a nőknek és férfiaknak, akik szükségtelen kilogrammokat akarnak elveszteni

A HÉA-val együtt a pénztárgépeket rendszeres műszaki ellenőrzésnek kell alávetni. Ezen időpont után ez az idő meghosszabbodott. Ezt az áttekintést egy megfelelő szolgálat szerezte be. 2008. december 1-je előtt a pénztárgépek műszaki ellenőrzéseit éves határidőre helyezték át. A jelenleg alkalmazandó jogi szabályozás vonatkozásában a pénztárgépeket kétévente műszaki ellenőrzésnek kell alávetni a fiskalizálástól vagy az utolsó ellenőrzéstől számítva. Sikeresen, ha az adófizető nem tartja be ezt a szót, akkor szankciókkal sújtják őt. Itt többek között az adófizetőkre kiszabott pénzbírság kiszabására vonatkozó adatokról beszélünk, mivel a pénztárgép időszakos felülvizsgálatának nem teszik a helytelen könyvvezetést. Ez az igazolás a büntető törvénykönyv 61. pontjának 3. bekezdéséből fakad.Olyan esemény kidolgozása, amelynek felelőssége az, hogy emlékezzen egy ilyen felülvizsgálat elvégzésére? Természetesen a jelen példában szereplő határidő betartása az adófizetőkre, nem pedig a szolgáltatásra vonatkozik. A novitus delio pénztárgép-tulajdonosnak értesítenie kell a szolgálatot erről a kapcsolódó felülvizsgálati időszakban. Másrészt a pénztár technikusa, a 31. § (1 bekezdésének megfelelően. A pénztárgépek esetében a 4 jogosultnak a bejelentéstől számított öt napon belül kötelező műszaki felülvizsgálatot kell végeznie a pénztárgépnél.Az adófizetőnek tudnia kell és tudnia kell arról, hogy a kötelező pénztárgép-felülvizsgálat határidejének be nem tartása miatt az árengedményt vissza kell fizetni a vásárlás mértékétől függően. Az adófizetőkre ilyen szankciók vonatkoznak, akik az áruk / szolgáltatások értékesítésének nyilvántartásba vételének kezdetétől számított három év elteltével nem nyújtották be a pénztárgépet a megfelelő szolgálat általi technikai felülvizsgálathoz a megadott határidőn belül.Összefoglalva, érdemes emlékeztetni arra, hogy csak a felhasználó felel a felülvizsgálati határidő betartásáért.