Egyosszegu osszeg 3 es penztargep

A gazdasági kampányt folytató vállalkozóknak, amelyekben pénztárgépeket használnak, nagyon sok követelményt kell teljesítenie. Ezek egyike a papírhengerek kötelessége, hogy a bevételek másolatával ellátott papírtekercseket egy hasonló rendeletben meghatározott idõtartam alatt, amely 2013-ban meghosszabbodott.

2012. december 31-ig a pénzügyminiszter 2008. évi rendelete alapján átmeneti idõszak állt fenn, amely alatt a bevételek másolatait két évig kellett szállítani. 2013 elejétõl a pénztárgépbõl származó bevételek tárolása megváltozott, és öt évre meghosszabbodik. A 2013-as pénztárgépekben értékesítést adó adózóknak 2012-ben és 2011-ben meg kell õrizniük az eladásokat dokumentáló bevételek másolatát, míg a korábbi bevételek másolatai tartósan megsemmisíthetõk. Ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 2013-tól származó bevételek archivált példányait 2018-ig be kell tartani, mivel az ötéves idõtartam azon naptári év végétõl függ, amelyben az adófizetési határidõ lejár.Miért van a költségvetési bevételek másolatainak tárolása öt évre? Elõször is, az utóbbi miatt az adókötelezettség korlátozása csak öt év.Sok félelem van, és a bevételek másolatainak hitelezéssel történõ archiválása pozitív. A Pénzügyminisztérium azonban úgy véli, hogy az ötéves idõ az adóelszámolás helyességének feladata. A bevételek másolatai az egyetlen bizonyíték arra, hogy az értékesítés, az ár és az adókulcsok dokumentálódnak.Az utazás azonban megérdemli azt a tényt, hogy bár a jogalkotó konkrét idõpontot jelzett a bevallásokkal ellátott tekercsek másolatainak archiválására, nem jelezte, hogy milyen helyzetben kell tartani õket. A legolcsóbb fiskális pénztárgépek Krakkó áruházainak bevételei a papírszerkezetben. Emlékeztetni kell arra is, hogy még a pénzügyi tevékenység felszámolásának ténye sem mentesíti a vállalkozást a törvényi kötelezettségek alól a pénztárgépekbõl származó bevételek másolatainak megõrzésére.