Colposcopy a szuz szamara

Sok gyárban és raktárban van robbanásveszély. Ilyen veszélyek merülnek fel, ha a folyadék vagy szilárd anyag, amely robbanásveszélyes gázokat képez, a folyamat során figyelembe veszik, vagy ha elegyednek, robbanásveszélyes.

Robbanásveszélyes légkör általában akkor fordul elõ, ha a belsõ hõmérséklet túl magas, vagy ha van egy úgynevezett elektromos ív. Néha a robbanás veszélye akkor is felmerül, ha a szikra eléri a lakást.

A speciális gyárak és az ipari üzletek általában jól védettek a robbanások ellen, de néha a szobákban, például a benzinkutakban gondolkodás hiányzik, ahol a robbanásveszély gyakran az ott tartózkodó embereket - képzetlen, véletlenszerû, csepegtetõ cigarettákat vezet a robbanásveszélyes területen.A speciális robbanásvédelmet nemcsak a benzinkutakon, hanem a repülõtereken is ki kell terjeszteni, a szennyvíztisztító telepeken is, ahol a gabonatelepek is megtalálhatók. A robbanásveszély a hajógyárakon kívül van, amit nem mindenki tud.

A magas helyeket a törvény tartalmazza, amely megköveteli a különleges robbanásvédelem kiterjesztését. A jogszerûség érdekében a tulajdonosoknak és az ilyen lakásokról döntõ személyeknek bizonyítékokat kell tanúsítaniuk, mint például az EK-típusvizsgálati tanúsítványok és sok új.

A legtöbb, a robbanásvédelemre vonatkozó szabályozást az Európai Unió szervezi, ezért ezek a szabályok természetesen a mi csoportunkba való bejutásunk során érvényesülnek.A robbanásveszélyes növény minden egyes tulajdonosának pontosan be kell mutatnia a helyszín sajátosságait a jelentésben, továbbá bemutatnia kell azokat a helyzeteket, amelyekben a kitörés elérheti.