Biztonsagi szabvany 44r04

A robbanásveszélyes helyiségekben élõ emberek védelmének osztályában már léteznek európai és lengyel jogi szabályozás is. Az ilyen európai dokumentumok egyik példája az 1999. december 16-i 99/92 / EK.

Ez a dokumentum minden munkáltatóra vonatkozó követelményeket határoz meg. Elõször is azt akarja, hogy a munkáltató garantálja típusainak biztonságát az üzem helyszínén végzett szokásos tevékenységek végrehajtásakor. Ezenkívül a munkahelyi robbanásveszélyes koncentrációk megelõzésére is sor kerül. Ugyanakkor megakadályozza a gyújtóforrásokat, amelyek bármilyen módon kezdeményezhetnek robbanást. Ezen túlmenõen ez az irányelv elõírja, hogy a robbanás nagyon veszélyes hatásait csökkenteni kell. Szintén a Lengyel Köztársaságban léteznek olyan normatív aktusok, amelyeket a fent említett területek rendelkezései határoznak meg. Ez elsõsorban a 2003. május 29-i törvényrõl szól, sõt a munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeirõl, amelyeken a robbanásveszélyes légkörben lévõ munkahelyek állhatnak (Journal of Laws, 1007, 2003, 1004. tétel továbbá a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó minimumkövetelményekrõl szóló, 2010. július 8-i rendelet a robbanásveszélyes légkör munkájának értelmében a találkozóra vonatkozó javaslattal kapcsolatban (Journal of Laws, 2010, 138. szám, 931. tétel, amely a fent tárgyalt irányelvet tartalmazza.A robbanásbiztonság robbanásbiztos, ami nemcsak az üzleti és anyagvédelmi, hanem a munkavállalók védelmére irányuló tervvel is jár. Ezért különösen fontos, hogy a munkáltatók a robbanásveszélyes zónákat jelöljék meg. Emellett kiterjed a már létezõ robbanás elleni rendszerek ellenõrzésére is, amelyek különösen fontos szerepet játszanak a robbanásbiztos osztályban. Ugyanakkor létre kell hozni a robbanásveszélyes felmérést és a robbanásvédelmi dokumentumokat. E szövegek írása a nemzeti ügyekért és a gondozásért felelõs miniszter 2010. június 7-i törvényeibõl (2010. évi 109. számú törvénykönyv, 719. tétel származik, a vonatkozó törvények és mûszaki elõírások, valamint a gazdasági miniszter rendelete alapján. (2010. július 8-i Journal of Laws, Nr. 138, 931. tétel.