Aruk mozgasa a raktarban

Az Európai Közösség alapvetõ feltevései

http://hu.healthymode.eu/a-tablettak-rangsorolasa-a-hatekonysag-erdekeben/A tabletták rangsorolása a hatékonyság érdekében

Pontos válasz a "mi a CE tanúsítvány?" Kérdésre? az Európai Unió alapjául szolgáló alapfeltevések megoldásától függ. Úgy tûnik, hogy létrehozásának oka három alapelv: az áruk, az emberek és a tõke szabad mozgása. A fenti elvek végrehajtása érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Közösségen belüli kereskedelem minden nehézségét, és egyúttal közös bírósági politikát is létrehoztak a nem uniós partnerek számára. A jelenlegi közösségi piacnak köszönhetõen létrejött egy csere-terület, amely alkalmas az utolsó számára, amely egy országban egy lakást hoz létre. Elnyerte az egységes piac vagy a közös piac meghatározását.

Közös európai piac és beszerzési anyagok bevezetése

A termékek elõnyeire és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények az országok közötti kereskedelemhez kapcsolódó legegészségesebb korlátok. Bármely országban különbözõ minták és szabályok különböztek jelentõsen a különbözõ országokban. Azoknak a termelõknek, akik termékeinket akarták kínálni ezekben az országokban, minden alkalommal meg kellett felelnie az egyéni követelményeknek. A kereskedelem nehézségeinek feloldása érdekében szükség volt e különbségek eltörlésére. Az áruk visszaküldésére vonatkozó szabványokat nem lehetett feloldani. Ezért az optimális megoldás az volt, hogy egyesítse az értékeket az egész közösség osztályában, melynek köszönhetõen a kereskedelemcsere ezeknek az elvárásoknak a függvénye.

Az elsõ szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós elõírásokat a hatások és termékek egyes kategóriáival kapcsolatban. A nagyfokú komplexitás és az idõigényes folyamatok miatt egy ilyen megközelítés megszûnt.

A megoldás az volt, hogy egyszerûsített kiegészítést hozzunk létre a mûszaki harmonizáció kérdéséhez. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvetõ biztonsági követelményeket, amelyeket szükségszerûen el kell érni még a termék vagy árucikk forgalomba hozatala elõtt az európai egységes piacon.

Az EU-n kívüli vállalkozóknak, akiknek be kell vezetniük a közösségi piacon futó árucikket, például Törökországból, meg kell felelniük annak érdekében, hogy erõsségeik megfeleljenek az uniós minõségi elõírásoknak és szabványoknak. Ez a tény a kezükben van.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetõen a vállalkozók tudják, milyen alapvetõ követelményeket kell teljesíteni. Az értékek használata nem mindig kötelezõ. Vállalkozó, amely egyedülálló módon bizonyítja, hogy ereje a Közösségi Eladáson fut.

Ce-tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A Ce jelölés nem furcsa, hanem a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az irányelvekkel kapcsolatos alapvetõ követelményeknek.A gyártó nyilatkozata szimbólummal rendelkezik, vagy meghatalmazott képviselõje. Megerõsíti, hogy a termék megfelel a termékspecifikus irányelvek alapvetõ követelményeinek. Ez lehet egy vagy több különbözõ irányelv.

A közösségi jog elõírja a CE-jelöléssel ellátott termék biztonsági követelményeinek való megfelelés vélelmét és végrehajtását.

A CE tanúsítványt az anyagra a gyártó vagy egy meghatalmazott képviselõ felelõssége terheli. Ez azt bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv alapvetõ követelményeinek. E tény megadásához a megfelelõségértékelési eljárást építik, és a megfelelõ ellenõrzés után megfelelõségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelõségértékelési eljárások eltérõek lehetnek az ismert termékek használatával kapcsolatos kockázatokhoz képest. Minél teljesebb a tulajdonveszély az eredménybõl, és minél veszélyesebb, a sok eljárást a gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének kell teljesítenie. Bizonyos esetekben meg kell felelnie még egy tucat közösségi szabvány követelményeinek is.